پرتال 23dashtani
کتب درسی ورق زن پایه ی ششم ابتدایی چاپ 1394
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 240 | نویسنده : . | ( نظرات )
 

کتب درسی ورق زن پایه ی ششم ابتدایی

 

(چاپ 1394)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

  


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس اوّل علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 148 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس اوّل علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(زنگ علوم)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس دوم علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 232 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس دوم علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(سرگذشت دفتر من)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس سوم علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 214 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس سوم علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(کارخانه ی کاغذ سازی)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس چهارم علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 240 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس چهارم علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(سفر به اعماق زمین)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس پنجم علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 227 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس پنجم علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(زمین پویا)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس ششم و هفتم علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 221 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس ششم و هفتم علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(ورزش و نیرو)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس هشتم علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 225 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس هشتم علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(طراحی کنیم و بسازیم)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانستنی های درس نهم علوم تجربی ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 237 | نویسنده : . | ( نظرات )
دانستنی های پیشرفته ی درس نهم علوم تجربی  ششم ابتدایی

 

(سفر انرژی)

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


فارسی جامع تیزهوشان ششم ابتدایی
7 بهمن 1396 ساعت 4:35 | بازدید : 242 | نویسنده : . | ( نظرات )
 

جزوه ی کامل و پیشرفته ی فارسی ششم ابتدایی به صورت کتاب ورق زن

 

قابل استفاده برای دانش آموزان ششم ابتدایی، داوطلبان شرکت کننده در آزمون های مدارس

نمونه ی دولتی و استعداد های درخشان ، اولیای دانش آموزان و معلمان پایه ی ششم ابتدایی

 

دریافت فایل درادامه ی مطلب 

 


فرزانگان شاهد]]>
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب اول محرم96 سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 113 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب اول محرم96

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب اول محرم 96

 

روضه

روضه

اهل البکاء(زمینه)

تو وجودم تارو پودم(زمینه)

ما خیلی ساله که اینجاییم(زمینه)

بسم الله الرحمن الرحیم(نوحه)

باز محرم اومد(واحد)

اذون عشق بگو(شور)

چشم امیدم به کرم اربابه(شور)

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب دوم محرم96 سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 114 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب دوم محرم96

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب 2 محرم 96

 

 

روضه

روضه

عجب سرزمینی(روضه)

اهل البکاء(زمینه)

نوبت غم میشود(زمینه)

چه بوی غربتی(زمینه)

دوباره راهی دریائیم(زمینه)

بسم الله الرحمن الرحیم(نوحه)

غوغا می آید(واحد)

شد وقت تجدید پیمانت(واحد)

به دل هوای حرم(شور)

 

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب سوم محرم96 حضرت رقیه(س) سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 112 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب سوم محرم96

حضرت رقیه(س)

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب 3 محرم 96

 

روضه

رسیدن بخیر ای (روضه)

روضه

روضه

نوبت غم می شود(زمینه)

با تن خسته و بیمارم(زمینه)

صورت یک فرشته رو(زمینه)

بسم الله الرحمن الرحیم(نوحه)

من آن شمعم(واحد)

باز شد وقت(واحد)

به دل هوای حرم(شور)

کشت تیغ غمت(شور و شعر خوانی)

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب چهارم محرم96 سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 178 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب چهارم محرم96

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب 4 محرم 96

 

 

روضه

روضه

روضه

اهل البکاء(زمینه)

نوبت غم می شود(زمینه)

دلشوره دارم(زمینه)

بسم الله الرحمن الرحیم(نوحه)

اذون عشق بگو(شور)

به دل هوای حرم دارم(شور)

باشه امانت پیش تو(شور)

دل دهم دلبر(واحد)

سایه ی تو روی سرمه(واحد)

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب ششم محرم96 سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 219 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب ششم محرم96

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب 7 محرم 96

 

 

روضه

روضه

روضه

نوبت غم می شود(زمینه)

تو چشمای اهل حرم(زمینه)

به سال بی محرم فکر کردی(زمینه)

دلدار من(واحد)

به نام حسین به نام حرم(تک)

اومده محرمت(شور)

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب هفتم محرم96 حضرت علی اصغر(ع) سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 164 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب هفتم محرم96

حضرت علی اصغر(ع)

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب 4 محرم 96

 

 

روضه

روضه

نوبت غم می شود(زمینه)

لالا لالا گل پرپر من(زمینه)

بسم الله الرحمن الرحیم(نوحه)

ای که گرفتی به دوش(واحد)

دلدا من ثار الله(واحد)

اومده محرمت(شور)

پناه روزای بی کسی(شور)

حرف دلم از قدیمه(شور)

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب هشتم محرم96 حضرت علی اکبر(ع) سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 176 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب هشتم محرم96

حضرت علی اکبر(ع)

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب محرم 96

 

 

روضه

روضه

نوبت غم میشود(زمینه)

دل بیتاب اومده(زمینه)

پشتم به تو گرمه(زمینه)

بسم الله الرحمن الرحیم(نوحه)

قامت قیامت(واحد)

دلدار من ثارالله(واحد)

به دل هوای حرم(شور)

حرف دلم از قدیمه(شور)

پناه روزای بی کسی(شور)

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب نهم محرم شب تاسوعا96 حضرت ابوالفضل العباس(ع) سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 172 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب نهم محرم شب تاسوعا96

حضرت ابوالفضل العباس(ع)

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب تاسوعا 96

 

 

روضه

روضه

روضه

صدای آه میاد میگه اباالفضل(زمینه)

آقا ابالفضل(واحد)

یا عباس جیب الماء(شور)

پناه روزای بی کسی(شور)

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب دهم محرم شب عاشورا96 سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 177 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب دهم محرم شب عاشورا96

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شب عاشورا 96

 

 

 

روضه

نوبت غم میشود(زمینه)

دل بیتاب اومده(زمینه)

اگه دلت شکسته(زمینه)

شب عاشورا شب گریه(زمینه)

بسم الله الرحمن الرحیم(نوحه)

امشب شهادتنامه عشاق(واحد)

دلم مرغ لب بام تو باشد(واحد)

میباره بارون روی سر مجنون(واحد)

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


شب یازدهم محرم شام غریبان96 حضرت زینب(س) سید مجید بنی فاطمه
7 بهمن 1396 ساعت 4:27 | بازدید : 157 | نویسنده : . | ( نظرات )

شب یازدهم محرم شام غریبان96

حضرت زینب(س)

سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه شام غریبان 96

 

 

روضه

روضه

نوبت غم میشود(زمینه)

اگه دلت شکسته(زمینه)

آب به لبهای تو رو زده(زمینه)

داره  میسوزه چادر بچه ها(زمینه)

حرف دلم از قدیمه(شور)

من و رسوایی(شور)

پناه روزای بی کسی(شور)

نوکر خوبی نبودم(شور)

شعر خوانی

روضه

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


متن اهنگ گذر عمر از گلپا
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 179 | نویسنده : . | ( نظرات )

 
 

تا دو چشم خود را به هم زدم من
عمر من چه طي شد
ابر نو بهاري نديده باران
وقت برفِ دي شد
تا که سرنوشتم نوشته شد
ذات من به غم ها سرشته شد
شوق امروز و هر روز من چرا
رنج ديروز و روز گذشته شد
عمر شيرين چرا فرصتي غير آه و دمي نيست
جز محبّت قبايي برازنده ي آدم نيست
عمر شيرين چرا فرصتي غير آه و دمي نيست
جز محبّت قبايي برازنده ي آدم نيست
اساس زندگي عشقه
به درگاه الهي بندگی عشقه
جهان وامانده و درمانده ی عشقه
خدا خود عشقِه و فرمانده ی عشقه
بساط کهکشان عشقه
سپهر و آسمان عشقه
فلک زايیده و زاينده ی عشقه
که ايزد منبع و تابنده ی عشقه
عمرِ کوتاه ما، عمرِ کوتاه شب
دَم به روي برگه
قصة ی زندگي، قصة برگِ گل
با هجوم تَگرگه

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


متن آهنگ موی سپید - از گلپا
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 173 | نویسنده : . | ( نظرات )

 

موی سپید و توی آینه دیدم

آهی بلند از ته دل کشیدم 

تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز 

عقل هی ام زد که خودت رو نباز 

عشق باید پا درمیونی کنه 

تا آدم احساس جوونی کنه 

تا آدم احساس جوونی کنه

رفته بودم تا مثل یک کبوتر

باز کنم تو آسمون بال و پر

دیدم که شوقی ندارم به پرواز

عقل هی ام زد که خودت رو نباز

عشق باید پا درمیونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

رفتم که با شادی و سازش کنم

گلهای گلدونو نوازش کنم

از دل بی حوصله غمگین شدم

تشنه ی دلداری و تسکین شدم

تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز

عقل هی ام زد که خودت رو نباز

عشق باید پا درمیونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

موی سپید و توی آینه دیدم

آهی بلند از ته دل کشیدم

تا زیر لب شکوه رو کردم آغاز

عقل هی ام زد که خودت رو نباز 

عشق باید پا درمیونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

تا آدم احساس جوونی کنه

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


ترجیع بند زیبای شاه نعمت الله ولی
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 185 | نویسنده : . | ( نظرات )
ترجیع بند زیبای شاه نعمت الله ولی

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سروده استاد فرزانه شیدا
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 165 | نویسنده : . | ( نظرات )
(( اُرد بزرگ ))
سروده استاد فرزانه شیدا / اسلو / نروژ / ۱۳۸۸
 
دراین دنیای وانفسا
گهی ویران گهی شیدا
گهی آواره ی دهری
گهی جا مانده در دنیا
رهم تاریک و گه خاموش
نه گرمی های یک آغوش
چه افسرده رهی رفتم
به قلبی خسته و مدهوش
نه نوری در ره تارم
نه شمعی در شب زارم
نه مهری تا که جان گیرد
درآن قلب ِ گرفتارم
دراین ره وه چه بیهوده
نه دلخوش یا که آسوده
رهی رفتم , بسی گُمره
به دل صد غصه آلوده
بناگه نور رخشانی
توگوئی در زمستانی
بدل گرمیِ بودن داد
به دل زآن درد و ویرانی
از او بس پرس وجو کردم
ز او دل زیرورو کردم
به عشقی با کلام او
به” شیدائی “چه خو کردم
کلامش آسمانی بود
چو اکسیر جوانی بود
به نامش ” زندگانی ” بود
و ” نام او جهانی” بود
سخن از “مرد ” دوران است
چو فکرش مایه ی جان است
میان هرکلام او
تو گوئی راز پنهان است
در این دنیا دراین برزن
ز نام “او” بگو با من
بخوان” اندیشه ی” او را
به عشق دل, ز جان و تن
بگو: ” اُرد بزرگ ” ما
چه می گوید در این دنیا
“کلامِ او” چو آئین است
سخن در هر سخن گویا
سخن؛ حرفِ منو ما نیست
سخن ,از رنجِ فردا نیست
سخن,” اندیشه ای ناب “است
چنین “اندیشه “هرجا نیست
کلامش روح جاویدان
وجودش مظهر ایمان
خدای فکر و اندیشه
به نام ” اُرد” این ایران
کلامش روح هر شادی
به ویرانی چو” آبادی”
بخوان در هر کلام او
پیام سرخ “آزادی”
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


وقتی بزرگ میشوی
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 173 | نویسنده : . | ( نظرات )
وقتی بزرگ میشوی ، دیگر خجالت میکشی به گربه ها سلام کنی و برای پرنده هایی که آوازهای نقره ای میخوانند ، دست تکان بدهی

خجالت میکشی دلت شوربزند برای جوجه قمریهایی که مادرشان برنگشته

فکرمیکنی آبرویت میرود اگر یک روز مردم ــ همانهایی که خیلی بزرگ شده اند ــ دلشوره های قلبت را ببینند و بتو بخندند

وقتی بزرگ میشوی ، دیگر نمیترسی که نکند فردا صبح خورشید نیاید ، حتی دلت نمیخواهد پشت کوهها سرک بکشی و خانه خورشید را از نزدیک ببینی

دیگر دعا نمیکنی برای آسمان که دلش گرفته ، حتی آرزو نمیکنی کاش قدت میرسید و اشکهای آسمان را پاک میکردی !

وقتی بزرگ میشوی ، قدت کوتاه میشود ،آسمان بالا میرود و تودیگر دستت به ابرها نمیرسد، و برایت مهم نیست که توی کوچه پس کوچه های پشت ابرها ستاره ها چه بازی میکنند

آنها آنقدر دورند که حتی لبخندشان را هم نمی بینی ، وماه ـ همبازی قدیم توـ آنقدر کمرنگ میشود که اگر تمام شب راهم دنبالش بگردی ، پیدایش نمیکنی !

وقتی بزرگ میشوی ، دور قلبت سیم خاردار میکشی وتمام پروانه ها را بیرون میکنی وهمراه بزرگترهای دیگر در مراسم تدفین درختها شرکت میکنی
وفاتحه تمام آوازها وپرنده ها را می خوانی !

ویک روز یادت می افتد که سالهاست تو چشمانت را گم کرده ای ودستانت را در کوچه های کودکی جا گذاشته ای !

آنروز دیگر خیلی دیر شده است ….
فردای آنروز تو را به خاک میدهند
و میگویند :
خیلی بزرگ شده بود.

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


جمله بسیار زیبای دوستت دارم به ۲۴ زبان مختلف دنیا
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 157 | نویسنده : . | ( نظرات )
۱- افغانی ……….……..صدقه تو شونوم!………….!Sadghe to shonom

2- انگلیسی …………….……..آی لاو یو!……………………!I love you

3- ایتالیایی …………………………تی آمو!……………………..!Ti amo

4- اسپانیایی ………………….ته کویرو !………………………!Te quiro

5- آلمانی ………….…….ایش لیبه دیش!………………!Isch liebe dich

6- آلبانی ………….……………..ته دوه!…….………………….!Te dua

7- ترکی …….…………..سنی سویوروم!……………..!Seni seviyurom

8- پرتغالی ….…………….…….او ته آمو!………………….!Eu te amo

9- چینی ……….……………..وو آی نی!………………………!Wo ai ni

10- چکی ……..……….………میلوجی ته!…………………….!Miluji te

11- روسی ………………یا تبیا لیوبلیو!………………!Ya tebya liub liu

12- ژاپنی ……….…………آیشیتریو !…………….…………!Aishiteru

13- سویدی ….………یاگ السکار دای!……..………….!Yag Elskar dai

14- صربستانی …..……………….ولیم ته!……………………!Volim te

15- عربی ……..…………..انا بحیبک!…….………….!Ana Behibbek

16- فارسی..….…….….دوست دارم!……………….…..!Dooset daram

17- فرانسوی ……..……….ژ ت آیمه!…………………….….!Je t aime

18- فیلیپینی ….….………..ماهال کیتا!……………………..!Mahal kita

19- کره ای …………..سارانگ هیو!…………………….!Sarang heyo

20- لهستانی ….…………کوهام چو!……………………!Koham chew

21- مجارستانی..…………..سرتلک!…. ……………………..!Szeretlek

22- ویتنامی …….……….آن یه و ام!……………………..!An ye u em

23- یونانی ……..………….سغه پو!………………………!Sagha paw

24- یوگسلاوی ……………….یا ته وولیم!…………………….!Ya te vol

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دلم از خیلی روزا با کسی نیست
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 162 | نویسنده : . | ( نظرات )


دلم از خیلی روزا با کسی نیست
تو دلم فریاد و فریادرسی نیست
شدم اون هرزه گیاهی که گلاش
پرپر دستای خار و خسی نیست
دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون ابری شده
دیگه خار و خسی نیست

بارون از ابرا سبک تر می پره
هر کسی سر به سوی خودش داره
مثل لاک پشت تو خودم قایم شدم
دیگه هیچ کس دلمو نمی بره
دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون ابری شده
دیگه خار و خسی نیست

ماهی از پاشوره بیرون افتاده
شاپرکها پراشون زخمی شده
نکنه تو گله بره هامون
گذر گرگ بیابون افتاده
دیگه دل با کسی نیست
دیگه فریادرسی نیست
آسمون ابری شده
دیگه خار و خسی نیست

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دیدار تلخ-فروغ فرخزاد
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 157 | نویسنده : . | ( نظرات )

بـه  زمـيـن  مـیـزنی  و  میـشكنـی

عـاقـبـت  شـيـشـه  امـيـدی  را

سـخت  مغروری  و  میـسـازی  سـرد

در دلی  آتــش  جــاويـدی  را 

ديـدمـت  وای  چـه  ديـداری  وای

ايـن  چـه  ديـدار  دلازاری  بـود

بی گـمان  بـُرده ای  از  يـاد آن  عـهـد

كـه  مـرا  بـا  تـو  سـر و كـاری  بـود 

 ديـدمـت  وای  چـه  ديـداری  وای

نـه  نگـاهی ،  نـه  لـب  پـرنـوشـی

 
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


کاش میفهمیدی!!!
7 بهمن 1396 ساعت 4:20 | بازدید : 189 | نویسنده : . | ( نظرات )
می توانی مکه و مدینه و سوریه برای زیارت نروی

و بروی زاغه نشین های کنار شهرت


و برای مردمت یک پیامبر آرامش یا خدای مهربانی باشی...


کاش می دانستی که تو خودت برای خیلی از آدم ها خدایی


که منتظرش هستند تا امشب بچه هاشان گرسنه به خواب نروند...


کاش می فهمیدی ...
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


بالاخره من هم به آرزوم نرسیدم
7 بهمن 1396 ساعت 4:16 | بازدید : 189 | نویسنده : . | ( نظرات )
 

 

نه... صدایت نبود...

من مردم، مرگ در اوج عشق دق دارد

تو چگونه دل مرا بردی، کار با قلب من قلق دارد

 

                                                 رضا عابدین زاده

 

 

 

قصه ای برای دخترم

که امروز فقط او برایم مانده

 

دخترم آرینا!

ترنم موهایت در باد

به تبسمی می انجامد

که بر لب های بابا نشسته

می خندم

 

می توانی هر وقت که اراده کنی

به اشیاء جان بدهی

مثل پیامبران رسالت داری

مرا به راه خودت هدایت کنی

و من هر وقت که می خواهمت مهمانت شوم

با ماشین دنبالم می آیی

از ترس پلس احتیلط می کنی

تا این بازی به هم نریزد

از یخچال برای مهمانت میوه می آوری

منتظر مادرت می نشینم

دست به میوه ها نمی زنیم.

تا مادرت کنار من بنشیند

وقت دارم فرعون نباشم

و تو هم زمان داری

تا جنگ دیگری راه نیندازی

غذا آماده ست

دور هم می نشینیم و

به سیر شدن فکر نمی کنیم

 زن فرعون نوعی آسیه بود

منتظر موسی نشسته

که از دریا بیاید

آرینا دخترم!

به عقد موسی در بیا و

مذهب و اسطوره را به هم پیوند بزن

تو رسالت داری که زندگی فرعون ر ا

شیرین تر از این که وقتی نیستی، کنی

باید حجت بر فرعونیان تمام شود،

فرعونی که با تو خستگی ش می ریزد.

 

بخند مثل مادرت

که شیرینی خنده هایش را

از من هیچ گاه دریغ نکرد

خیل تلخی ها

راه نجات را مدت هاست گم کرده اند.

لب هایت را

وقتی خنده را به چنگ می آورند

 بیشتر دوست دارم

از وقتی آماده ی شکست تلخی ها هستند،

هم دوست داشتنی ترند.

 

مادرت زن فرعون است

یکی از خوبان مصر بود

به قول خدا عاقبت به خیر شد.

چشمانت را می بندی همیشه

وقتی برایت قصه می گویم

یک روز که فرعون برای....

 

نفس که می کشی زندگی ام جریان دارد

نفس بکش و روشنایی را

برای همیشه به خانه مان بیاور

حاضرم نفسم بالا نیاید

اما زندگی ام جریان د اشته باشد

دلم نمی آید از تو دل بکنم

از من روزی خواهی پرسید پیوند اعضا یعنی چه؟!

این که دوستت دارم

یعنی این که قلبم را به قلبت...

 

میوه ها را می خوریم

حتمن بعد از شام میوه آوردی

و حتمن دستپخت تو را خورده ایم عزیز دلم!

از انگشتانت هنر می ریزد

این را از اسباب بازی هایت خوب می فهمند

آرام آرام در حالی که داری

ظرف ها را می شویی

با ما حرف می زنی

و ما فکر می کنیم چقدر بزرگ شدی

چقدر به موسی می آیی

چقدر به پیوند سنت و مدرنیته.

 

هر وقت از تو حرف می زنم

چشمانم کاسه کاسه آب

از چشمه ی اشک بر می دارند

طوری که فکر می کنم

تو را از دست خواه داد

می خواهم عصای دست پدر باشی

نفسم را می گیرد

لحظه ای جدایی از تو.

این ها را به مادرت هم گفته بودم

باور کرد

چون دروغ نگفتم

می خواهی امتحانم کن

بیا قایم باشک بازی کنیم

ببین لحظه ای که قایم می شوی

مث یک عمر بر من می گذرد

به سرعت پیدایت می کنم

و تو ناراحت می شوی

که بازی بلد نیستم

من تاب لحظه ای جدایی از تو را

ندارم

حالا تو هی  تاب بخور

و فکر کن

زندگی نوعی بازی ست

که می روی

که می آیی

جلو می روی عقب می آیی

به عقب بر می گردم

به زمانی که....

 وقتی پدر تورا نداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سلام جزیره
7 بهمن 1396 ساعت 4:16 | بازدید : 189 | نویسنده : . | ( نظرات )
 

 سلام مدتها بود خبری از من نبود. مدتها بود که نبودم

پس با دو کار به روز می شوم تا....

 

 

 کار اول

 

چشم تو شبنم دم صبح گل، مانند چشمه های پر از باران

تو مثل ابتدای زمستانی، آغازی از نهایت یک پایان

شور تو وصف ماهیت نور است، نوری که در تلالو رویاهاست

رویای باز در سَرِ هر کس که، باشد، بگیرد از نفسِ شب، جان

تصویری از حیاتِ دم مرگی، تشبیهِ جذر و مد، "دل دریایی"

با هر بهانه عشق دلش خوش نیست، دیگر نگیرد این سَرِ غم سامان

دامن به دامن از همه صحرا، گل - باید که پا به پات بگیرد، پا

دست مرا بگیر و بلندم کن، از این زمینه دست بر این دامان

روزی که مرگ هدیه برایم داشت، آن روز عشق تحفه ی سبزی بود

برگی که...

(باد قسمت پاییز است، شاخه شود شبیه درِ زندان)

چشم تو را که اشک نمی بندد، سلولِِِ تازه جای مرا دارد

چشم تو باغ وحش اگر باشد، بندی ببند پای خودت، حیوان!

رونق بساط روزی هر روز است، فرقی میان وحشی و اهلی نیست

رونق بساط پهن خداوند است، انسان نهایتا بشود انسان

آغاز بی نهایت یک پایان! این چشمه هم که خشک نخواهد شد

چشم تو شبنم است برای گل، تقلید جاودانگی عریان

اینجا تن سفید تو را لب، باز نقطه به نقطه نقطه گذاری کرد

از چشمه ی حیات نمی پُرسی، از این مسیر من بروم یا آن؟!

راهی که راحت از تو "رسیدن بود"، تن پوش لختی تن تو باشد

تا لب رسانده ام به لب چشمه، دیدم که خواب دیده مرا شیطان

خوابیده ایم ما دو کنار هم، شیطان و من دو جسم به ظاهر مست

شیطانِ ماده جنس مرا دارد، من هم که لب به لب شدم از عصیان

انسان نهایتا بشود انسان، شیطان تازه هم متولّد شد

هرگز خدا شریک نخواهد داشت، دارد تمام می شود، "این پایان"

شیطان دو بار دست مرا بوسید، شیطانِ دوباره با تن من خوابید

انسان در آخر از همه جا رانده ست، تنها پناه، چشم تو شد هر آن

این آبشار یخ زده ی موهات با گرمی تنفّس من زنده ست

چشمان تو کشیده تر از یلدا، چشمان بی تفاوت سرگردان!

این راهِ رفته بر، که نمی گردد، این برکه هم که خانه ی دریا نیست

چشمان سخت مضطربت دارد...

دور تو چرخ می زند این میدان.

میدان به دور چرخش میدانی، هر لحظه پای سرزدنت افتاد

دیگر برای هر نرسیدن، درد –  از یاد برده دیده واژه ای از ایمان...

را تا همیشه هم که همین باشد، این قصّه هم هوای دم صبح است

جایی که آفتاب، امینِ ماست در انتها به روز شود ارزان

"شیطان" برای من خود انسان است، "انسان" برای بودن من شیطان

تو چون فرشته در بغلم هستی، شیطان ترین فرشته ی بی امکان

اینجا وجود، واجب خود بوده، ممکن برای من غم نان دارد

هستی دلیل هست خودش هست و...

جایز برای من که ندارد نان.

چشمت وجود دیدن هر شیئ است، بوسیده ام دو چشم قشنگت را

لبهای من به روی لبت مانده، چشم انتظار و گوش بر این فرمان

پایان شروع تازه ی آغازی ست، آغاز یک تجرّد بی پایان

تصویر ماهِ غرق شده در حوض، عکسِ همین که ماه شود پنهان

ماهِ قشنگِ باطن هر لاشیئ ! ابراز بی تفاوتِ تک وجهی!

بارزترین تجرّد انسانی، رودی که داشت از نظرت جریان

اینجا کنار ساحل آرامت، پهلو گرفت، دل زده به دریا

دریا دوباره خواب بدی دیده، طوفان گرفته پلک مزن آسان!

چشمان تو کشیده سیاهی را، دور خودش جهان معمّایی

بر روی من مبند نگاهت را، لطفن بگیر

                                                 در

                                                     بغلم

                                                           با

                                                             را

                                                                ن.

 

 

 

 اما کار دوم

 

این چند خط را کاملن جدی بگیرید

شوخی کردم

شعر از اینجا به بعد

دارد در زبان اتفاق می افتد

مهم اتفاقی نیست

اتفاقی مهم نیست

مثل من

در همین حوالی ها

فقط داریم دست و پا می زنیم

تا شعر جایی برای خودش باز کند

برای خودتان در را باز کنید و داخل شوید

دخلتان در آمده

خرج و دخل با این همه ورود و خروج در نمی آید

سری که درد نمی کند

درد گرفتن نمی خواهد

خواستن توانستن است

توانستید این چند خط را جدی بگیرید؟!

یا تمام این خط روی خط شدن ها

باعث شده که نتوانی جایی را بگیری

از این همه آدم فقط "تو" را انتخاب کردم

تو را تا حق انتخاب نداشته باشم

من به یک جبر منطقی محکوم شده

خط در ریاضیات تعریف می شود

تعریف در فلسفه

فلسفه در تو

تو باید به من برسی

این در تعریف نمی گنجد

باید اتفاق بیفتد

ما را

گنجه به مادربزرگ می رساند

حالا که نیست

همه این چند خط را جدی می گیرند

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دو شعر
7 بهمن 1396 ساعت 4:16 | بازدید : 172 | نویسنده : . | ( نظرات )مي خواستم شانه هايت را ببوسم

تا دو مار خوش خط و خال

سر دربياورد از جاي لب  هام.

بايد مغز سر همه پسراني كه عاشقت هستند را بخورند.

موهاي رنگ كرده زير روسري آبي!

آسمان زير سر داري؟!

خطوط ممتد پيشاني ات،

خط سرنوشت با من نبودنت بوده و هست

كه روي دستت راه مي رود

دو خط موازي كه به هم نمي رسند

در تقاطع پيشاني و ابرو،

انعكاس كدام تولّد پا به ماه در ذهني

كه اينچنين پريشان و درهمي بانو؟!

گذر اسطوره از تاريخ

باوركردني تر از اين سان گذشتن از من بود

مثل آغاز گريه ي كودك

در انتظار يك تلنگر براي شكستن

مثل شكست خورده ترين جنگم

كه تحميل شده به اين همه درخت

در جنگل

از دستان چوبي تبر

از اين همه اشك آب دريا را بالا مي آورد

كه هر ساحلي را نبلعد

اين همه ساحل چيز دندان گيري نيست

كه گلوگير دريا باشد

بايد لابه لاي اين حرف ها نفس بيايد و برود

دل در گرو كدام دل بستي كه مغز سرش را ماران نخورده اند؟!

چي زير سر داري

كه خواب خوش را از تو گرفته؟‍!

........................................................................................................................................

شعر دوم
تو نمی فهمی زندان گوانتانامو یعنی چه

وقتی به همین راحتی چشمانت را می بندی.

57 قطره اشک ریختم،

آب از آب هم تکان نخورد

ما از این بهمن جان سالم به در می بریم؟!

باید برگردی

با همین دانه دانه چشم که گذاشتم سَرِ راه

مثل تسبیح مادرم که مرا به کودکی ام برگرداند

چیزی نمانده که چشم بردارم

تو سر از گوانتانامو در نمی آوری

باید دریا کوتاه بیاید

تا به سَرِ زانوانت برسد

دستم به دامنت

غرق که می شوی برمی گردی آسمان

مردن نوعی تبخیر است

موج که بَرَم می دارد

با خودش می برد

دستم را بگیر

که لایِ چین های مزرعه ی گندم و برنج پدربزرگ

باد می وزد

دامنت پیش کش کدام آبادی؟

دستم را برداشتم از کدام مین؟

پایم را بریده بودند از این سرزمین

خشکسالی قصّه نیست

این همه قطره تو را از رو نبرد

از چشم هایم گذشتم

دیگر کاری از دستم بر نمی آید

فقط باید دعا کنی

که دیگر هیچ تفنگی به آسمان نمی زند

تا مرغابی بیفتد سَرِ سفره ی مادربزرگ

هیچ روباهی به روستا

که خواب مرغ ها به هم بریزد

هیچ گرگی به گلّه

پس هیچ کس دروغ نمی گوید

چه برسد به میله هایی

که دارد موهای سفیدم را می شمارد

یادت نیست

باد آسیاب را نمی چرخاند

این تقدیر است

تقدیر من آرزوهایم نیست

فقط داریم رونویسی می کنیم

خدا دارد دیکته می گوید

ما پشتِ سَرِ هم 20 می گیریم

تا پلک بزنی برگشتم

به همان زندان گوانتانامو که نمی دانی یعنی چه؟!
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دوستش دارم
7 بهمن 1396 ساعت 4:16 | بازدید : 192 | نویسنده : . | ( نظرات ) 

ماتادور من !  *

چقدر گاو بودم

میدان مسابقه دست توست

به هم ریختی تخت دونفره ات را

تا گورم را گم کنم از زندگی ت

هنوز این نیزه مانده یادگاری در پشتم

تنم توی چمدان جا نمی شود

فرستاده ام کسی را

که جمع کند تنم را از تخت خواب تو...

این پارچه ی سفید

مدت هاست که علامت صلح نیست

مثل این میز که دو نفره به نظر نمی آید

می نشینی پُشت آن

عوض می شوی به تنهایی

از چشم هایت شروع کن

بگذارش روی میز

تا من برای هیشه قایم شوم

لنز بهترین دوربین های جهان

نمی توانند

"من و تو را"

( با خوشبختی )

زندانی کنند توی آلبوم

یا مرا به تنهایی پیدا کنند

برای سگان شکاری

طعمه ای که به جای پَر،

شاخ درآورد از این همه دروغ های زیبا

دماغت توی اطاق عمل جا ماند

که دست از پا درازتر

برمی گردم به تنهایی خودم

انگشتم را توی سیرک جا گذاشتم

وقتی از حلقه ای رد شد

تخت دونفره ات بیشتر دموکراسی سَرَش می شود

من ماندم و چند نامزد دیگر

ولی مطمئن هستم

دیگر قطره ای خون

علامت صلح پیشینیانمان را

به هم نمی ریزد

و باقی گاوها به صف ایستاده اند

تا به چراغ قرمز تو پافشاری کنند

که مثل علفهای زیر پایم سبز شود

آخرین پرده پیراهن خونی من است

با پول بلیط ها

برای خودت

گاوی تازه

دست و پا کن

 

 

 

 

* ماتادور: گاوبازهای اسپانیولی زبان، جهان هستند که برای شادباش دیگران گاوبازی می کنند.

 

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی سه نقطه
7 بهمن 1396 ساعت 4:16 | بازدید : 171 | نویسنده : . | ( نظرات )

با حضور اساتیدی چون :
دکتر ناصر حسینی مهر
دکتر مسعود دلخواه
دکتر خاکی
دکتر عطاا...کوپال
استاد جلال الدین معیریان
استاد بهرام شاه محمد لو
استاد محمد یعقوبی
استاد مریم سعادت
استاد مسعود احمدی
تینا آبش زاده
آزاده پور مختار
رضا موسوی

ثبت نام تا پایان فروردین ماه 1390
نشانی : تهران / خ جمهوری/ بعد از تقاطع حافظ/ خ سی تیر/ جنب بنیاد سینمایی فارابی / پلاک 67 واحد 1
تلفن تماس : 66714445 / 66712684/ 66705637
وب سایت : http://teatresevvom.com/

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


سپید می نویسم پس هستم
7 بهمن 1396 ساعت 4:16 | بازدید : 154 | نویسنده : . | ( نظرات )
 

 

 

برگشتم به آغوشت

مثل زندانی فراموش شده که حکم عفوش آمده

میله ها راه های میان بری هستند

برای نرسیدن

- توقف ممنوع!

 آزادی مخاطب وسیعی دارد

چهار دیوار بنا کردند

که به میله ها بیاید

مثل دیوار چین که برسد به ستون های مسجد شیخ لطف الله

لباس زندان بر تنم گریه می کند

خط های روی صورتم کار من نبوده و نیست

هر خطی که روی دیوار کشیده شده کار من بوده و هست

یک روز این نقاشی دیواری به چشم می آید

مثل آوارگان ویتنامی

زیر دست و پای سربازان آمریکایی

از چشمت افتادم

دست هایی که یقه ی میله را چسبیده

روزی دور کمرت حلقه خواهد زد

تا در کلوپ شبانه ای

در سواحل مدیترانه

تانگو برقصاند تو را

لبی که می لرزد

تا قطره ای اشک

بیفتد از چشمانم

جلوی زانوی بغل کرده ام

روزی گردنت را در می نوردد

تا خون تازه جریان یابد توی رگهات

این حلقه های دود سیگارم

یقه ام را می چسبد و چهارپایه را می کشد...

برگردم به آغوشت

با دندان بر گردنم به آغوشت

الکتریسیته جریان دارد

در تمام صندلی ها که می نشینم

با چشمان بسته مقابل دیوار

می ایستم و گلوله جای من

نقش دیوار را کامل می کند

این جاده نرم تر از این حرف هاست

چین به ایران می رسد

با پارچه ای که حس می کنمش توی آغوشت...

 

 

 

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


وقتی نیستی...
7 بهمن 1396 ساعت 4:12 | بازدید : 164 | نویسنده : . | ( نظرات )

 

وقتی نسیتی

 زانوهایم را بغل میگیرم

تا همه بدانند

 آغوشم جای هر کسی نیست...

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


انگشت نما
7 بهمن 1396 ساعت 4:12 | بازدید : 169 | نویسنده : . | ( نظرات )

 

 

انگشت نمای مردم شهر شده ام

شیرین ندیده اند...

که تیشه به دست بگیردو به سمت بیستون برود

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دنیای من
7 بهمن 1396 ساعت 4:12 | بازدید : 151 | نویسنده : . | ( نظرات )

دنيايت را با دنيايم عوض ميكني؟


فقط چند ساعت....


ميخواهم بدانم آنكه تمام دنياي من است ......


در دنيايش چ سهمي دارم !!!!!!!!!!!!!!!
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


ولنتاین من.......
7 بهمن 1396 ساعت 4:12 | بازدید : 162 | نویسنده : . | ( نظرات )


خدایا!

میشه هدیه ولنتاین امسالم ی خط مشکی باشه

گوشه ی عکسم!!؟؟

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


تاج سرم...
7 بهمن 1396 ساعت 4:12 | بازدید : 171 | نویسنده : . | ( نظرات )

 

همان بالا بمان عشقم...

لذت میبرم وقتی همه  ب من میگویند:

تاج سرت چ زیباست.....

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نویسندگان
آرشیو مطالب
لینک دوستانhttp://yasmusic.net/
http://www.caffegap.ir/
http://royeshblog.ir/
http://www.chelhesaran.ir/
http://www.cafenovel.ir/
http://www.sithost.ir/
http://chatsoheil.ir/

http://www.avrilchat.ir/
http://avaxblog.com/

http://tabriz-tarh.ir/

http://www.buy-residential.ir/
http://karaj-company.ir/

http://www.metal-detectors.ir/
http://site-design-karaj.ir/

http://www.azadtarh.ir/
http://titan-chat.ir/
http://www.chatlight.ir/
http://irandocfilm.ir/
http://www.snscce.ir/
http://p-khoshbakhti.ir/
http://www.omidsorkh.ir/
http://tehranpta.ir/
http://keshvarnews.ir/
http://raayat.ir/
http://rayatalhoda.ir/
http://hafezsms.ir/
http://hadohodood.ir/
http://neginmob.ir/
http://kmokaberan.ir/
http://30pp.ir/
http://faridmahigir.ir/
http://www.termechat.ir/
http://chatgoogle.ir/
http://www.tomusic.ir/
http://khar2khar.ir/
http://motamed-isf.ir/
http://ohmusic.ir/

http://novagame.ir/
http://www.newsabadan.ir/
http://vibersoft.ir/
http://chatmatiar.ir/

http://www.bamachat.ir/
http://alvandweb.ir/
http://araksbec.ir/
http://www.skaychat.ir/
http://ulduzplus.ir/
http://www.stermusic.ir/
http://nvkoohdasht.ir/
http://sahamdarnews.ir/
http://tegramusic.ir/
http://mapic.ir/
http://www.idvb.ir/
http://joyshop.ir/
http://arakchess.ir/
http://lv-eternal.ir/
http://chatno.ir/
http://www.groupchat03.ir/
http://www.backlinke.ir/
http://chattop.ir/
http://buycasio.ir/
http://www.maxnews.ir/
http://www.golchin89.ir/
http://funpag.ir/
http://mahanchat.ir/
http://www.fcbchat.ir/
http://noozchat.ir/
http://nancichat.ir/
http://shidachat.ir/
http://namnamchat.ir/
http://chatneshin.ir/
http://doorooghchat.ir/
http://iranpolar.ir/
http://www.skypatogh.ir/
http://afsonchat.ir/
http://mohabbatchat.ir/
http://200love.ir/
http://buxnews.ir/
http://parsgap.ir/
http://p4film.ir/
http://hidenchat.ir/
http://www.alalehchat.ir/
http://www.ghazalehchat.ir/
http://www.anilachat.ir/
http://romna.ir/
http://www.avapaad.ir/
http://roham-chat.ir/
http://fourchat.ir/
http://www.koohchat.ir/
http://www.nanochat.ir/
http://khaneyeto.ir/
http://chat-net.ir/
http://www.siyahichat.ir/
http://www.eshghavalchat.ir/
http://www.ifblog.ir/
http://bia4download.ir/
http://otochat.ir/
http://hd-wallpapers.ir/
http://charge0.ir/
http://www.azarandownload.ir/
http://pctrainer.ir/
http://bartarfun.ir/
http://zistplus.ir/
http://jok19.ir/
http://alichat.ir/
http://www.funiya.ir/
http://royatarh.ir/
http://www.zarnanews.ir/
http://www.tanz-bazar.ir/
http://shalilchat.ir/
http://pichakchat.ir/
http://ashilchat.ir/
http://www.peranschat.ir/
http://www.fararchat.ir/
http://www.arminchat.ir/
http://abnabatichat.ir/
http://beroozmusic.ir/
http://www.tafrihchat.ir/
http://www.parsinachat.ir/
http://www.omegachat.ir/
http://www.baharehchat.ir/

http://shinechat.ir/
http://www.dorhajchat.ir/
http://chatemeil.ir/
http://selectmusic.ir/
http://hamrahchat.ir/
http://abtinchat.ir/
http://aralchat.ir/
http://eshghavalchat.ir/
http://tafrihchat.ir/
http://koohchat.ir/
http://siyahichat.ir/
http://tamaddonha.ir/
http://gramusic.ir/
http://www.hologap.ir/
http://tehranroom.ir/
http://www.chattopnop.ir/
http://redchat.ir/
http://hamedanchat.ir/
http://anticmusic.ir/
http://mahparychat.ir/
http://mahoorchat.ir/
http://toproman.ir/
http://snowchat.ir/
http://iran-chat.ir/
http://rahgoy.ir/
http://www.roham-chat.ir
http://asirechat.ir/
http://groupchat.ir/
http://aradchat.ir/
http://mahyachat.ir/
http://axx2014.ir/
http://denamovie.ir/
http://www.rozichat.ir/
http://www.zirkhaki-book.com/

http://www.saclongchamp--pascher.fr/
http://buyviagransa.com/

http://mesle-shishe.mihanblog.com/
http://afsaneh91.mihanblog.com/
http://faslebaran1.mihanblog.com/
http://1000filma.mihanblog.com/
http://ahangiruni.mihanblog.com/
http://jozveomaghale.mihanblog.com/

http://asheghemaghror.mihanblog.com
http://biseda7.mihanblog.com
http://alachigh90.mihanblog.com
http://arasbaran111.mihanblog.com

http://pnuna.avaxblog.com/
http://wp-theme.avaxblog.com/

http://music4irani.avaxblog.com/
http://persianfilm.avaxblog.com/
http://modrooz.avaxblog.com/
http://estekhdami.avaxblog.com/
http://soft20.avaxblog.com/
http://game4dl.avaxblog.com/
http://youngnews.avaxblog.com/

http://p30software.avaxblog.com
http://newsoftdl.avaxblog.com
http://androidkade.avaxblog.com
http://pic2pic.avaxblog.com
http://axx2017.avaxblog.com
http://photolove.avaxblog.com

http://ghasedoon.blog.ir/
http://vatan-theme-designer.blog.ir/
http://sell-link.blog.ir/
http://buy-download.4kia.ir/

http://m-a-s-i-h.blogsky.com/
http://www.mandan.lxb.ir/
http://hamidrezarafiee.lxb.ir/
http://www.mahdikaraji.lxb.ir/
http://www.royamaryam.lxb.ir/
http://www.biglebigle.lxb.ir/
http://www.aram-h.lxb.ir/
http://www.abas-taj1371.lxb.ir/
http://www.getload.lxb.ir/
http://www.eat.lxb.ir/
http://matin666.lxb.ir/
http://www.tanhatarin-tanha17.lxb.ir/
http://shohrehroohbani.blog.ir/

http://picma.blog.ir/
http://masan.blog.ir/
http://bivatan-e.blog.ir/
http://pellekanevazheha.blog.ir/
http://cafefree.blog.ir/
http://shohadayenojavan.blog.ir/
http://vessels.blog.ir/


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 55
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 0

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 73
:: باردید دیروز : 361
:: بازدید هفته : 434
:: بازدید ماه : 3270
:: بازدید سال : 22619
:: بازدید کلی : 22619